Sevgili öğrenciler

Bilginin en büyük sermaye olarak kabul edildiği bir çağda yaşamaktayız. Sizler bu yaşamda henüz üretim olgusunun dışındasınız. Bu olgunun aktif bireyi konumuna gelip üretime katıldığınızda, yaşamın farklı bir boyutuyla yüzleşeceksiniz. Bu yüzleşmenin sizlere mutluluk getirmesi şu an geçirmekte olduğunuz hazırlık sürecini nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır. Bu süreçte; gözlem yapma, fikir üretme, durum değerlendirmesi yapma, verileri değerlendirme ve sınama, sonuca varma, sonucu paylaşma gibi kazanımlarla kendinizi donatabilirseniz, yüzleşme sizlere mutluluk getirecek ve üretmenin, işe yaramanın, insanlara faydalı olmanın hazzını duyacaksınız. Hazırlık sürecini verimsiz geçirirseniz sıkıntılı bir yüzleşmeyle karşılaşacaksınız.
Bilgi çağının bireyi olarak kendimizi geleceğe hazırlamamız bilgi alıp depolayan bireyler olarak değil değişkenliği uzun yıllar alan temel bilgileri iyi yapılandırıp kısa sürede değişim gösterme özelliğine sahip ayrıntıları tanıyıp ezberlemeden, geçerliliği içerisinde kullanmayı alışkanlığa dönüştürerek sağlıklı bir bilinç oluşturmalısınız. Bu bilinci oluşturacağınız yer okuldur. Okulunuzla bütünleşip, öğretmenlerinizin rehberliğinden yararlanırsanız amacınıza ulaşmanız hiç de zor olmayacaktır.
Geçmişte sınırlı bilgi ile madde ürüne dönüştürülür ve ürünün değerini kullanılan madde miktarı belirlerdi. Bu gün ise, bir ürünün değerinin onda dokuzu o ürünün üretilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiye aittir. Kısacası bilgi ana değerdir, sermayedir ve kullanıldıkça çoğalan bir özelliğe sahiptir. Bu önemli değerle donanırken, yine bilginin sunduğu yeni öğrenme yöntemlerinden yararlanmak durumundasınız. Bunu yapabilmeniz için bilgi edinmenin önemini kavramanız, bu konuda istekli olmanız ve sorumluluk üstlenmeniz gerekmektedir.
Bilginin çok, bilgiye erişmenin kolay olduğu bir dönemde hayata hazırlanmaktasınız. Bu süreçte, öğretmenlerinizin, anne – babanızın ve sizlere yardımcı olabilecek yetişkin yakınlarınızın deneyimlerinden yararlanmalısınız. Onlardan yardım alırken; hazır bilgiler vermelerini beklemek yerine kendi öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmelisiniz. Unutmayın ki içselleştirerek öğrendikleriniz kendi emeğinizle yapılandırdıklarınızdır, birilerinin sizlere sunduğu paket bilgiler değildir.
Toplumumuzda, günün gelişmelerini eski öğrenme yöntemleriyle takip etme veya ettirme olumsuzluğu (bilerek veya bilmeyerek ) ne yazık ki sürmektedir. Bu olumsuzluğun, sizleri, dağarcığında hazır bilgilerle gezen ansiklopedik bireylere dönüştürmemesi için; okumayı seven, kitaplarla dost, bilgiye erişme yollarını bilen ve kullanan, bütün bunları öz duyarlılıkla yapan bireyler olmalısınız. Okullarınızda öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdiğiniz etkinliklere istekle katılmanız, kendi projelerinizi yapılandırmanız, okul dışındaki çalışmalarınızı planlamanız…hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak; başkalarının tanımladığı başarı yerine, sizi mutlu kılacak olan gerçek başarıyı yakalamanızı sağlayacaktır.
Sizlerden, geleceğe hazırlanma sürecinde başarınızı ölçerken çok yönlü düşünmenizi ve şunları önemsemenizi istiyorum:
· Hangi konuda olursa olsun yaptığınız yapabileceklerinize denk ise, başarılısınız.
· Öğrenme sürecinde birilerinden hazır bilgiler beklemek yerine kendi öğrenmenizin sorumluluğunu üstleniyor ve bu yolda emek harcıyorsanız, başarılısınız.
· Yanlış yaptığınız durumlarda yıkıma uğramayıp yaptığınız yanlışı öğrenme fırsatı olarak değerlendirebiliyorsanız, başarılısınız.
· Gayretinizle elde ettiğiniz sonucu başkalarının elde ettiği sonuçlarla kıyaslamak yerine, daha önce elde ettiğiniz size ait sonuçlarla karşılaştırıp yorumlar yapabiliyorsanız, başarılısınız.
· Yaşam boyu öğrenen bireyin sahip olması gereken öz disiplini edinme doğrultusunda çabanız varsa, başarılısınız.
· Yoğun emek harcadıktan sonra elde ettiğiniz sonuç, beklentinizi karşılamadığı anlarda, gayretinizde bir azalma olmadan çalışmalarınızı sürdürebiliyorsanız, başarılısınız.
Bu kazanımları edinme doğrultusunda samimi bir çabanız varsa işte o zaman gerçekten başarılısınız.

Sizler, emeğinizle edineceğiniz ve edineceğiniz kazanımlarla geleceğe hazırlanırken her durumda yanınızda olduğumuzu belirtir, birlikteliğimizin hepimizi bilgi toplumu standartlarında yeni başarılara taşımasını dilerim.