KVKK Öğrenci ve Veli Aydınlatma Metni

Home KVKK Öğrenci ve Veli Aydınlatma Metni

ERZİNCAN İLKEM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. 
VELİ-ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Erzincan İlkem Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Özel Fidem Okulları) tarafından siz velilerimizin ve değerli öğrencilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0541016305700013
Adresi: Yeni Mahalle Osman Pelen Caddesi No:10 Merkez/ERZİNCAN
Telefon: 0446 214 15 15        Faks: 0446 214 15 15          E-mail: [email protected]

Özel Fidem Okulları olarak öğrenci ve velilere ait: Ad, soyadı, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, TC. kimlik no, cinsiyet bilgisi, tabiyet, imza, adres, e-posta adresi, çalışma verisi, cep/telefon numarası, hukuki işlem, finansal ve mali bilgiler, ödeme bilgileri, fatura, senet, çek bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, talep veya şikâyet verileri, kamera kayıtları verilerini, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, aile bilgileri, web sitesi kullanım verileri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, sağlık bilgileri, kayıt işlem bilgileri, öğrenci eğitim bilgileri ve değerlendirmeler, meb (e okul) bilgileri, sınıfı/öğrenci numarası, rehberlik-RAM rapor bilgileri, görüntü kaydı, fotoğraf, konut bilgileri, ders notu, muvafakatname-izin bilgisi, planladığı seyahat güzergahı ve süresi, öğretmen bilgileri, sivil savunma, okul aile birliği, olay yönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, öğrenci kayıt, nakil ve kayıt iptal süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci/veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, öğrenci/veli memnuniyetine yönelik faaliyetler yürütülmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi ve raporlanması, öğrenci sınavları ölçme değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak tanıtım, sosyal medya mecraları, veli-öğrenci memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.fidem.k12.tr adresinde bulunan Özel Fidem Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Özel Fidem Okulları’na ileterek yapılabilir.

Erzincan İlkem Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Özel Fidem Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                         T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                   T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                  İmza