KVKK Çalışan Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Home KVKK Çalışan Kişisel Veri Aydınlatma Metni

ERZİNCAN İLKEM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.

ÇALIŞAN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Erzincan İlkem Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Özel Fidem Okulları) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0541016305700013
Adresi: Yeni Mahalle Osman Pelen Caddesi No:10 Merkez/ERZİNCAN
Telefon: 0446 214 15 15        Faks: 0446 214 15 15                   E-mail: [email protected]

Özel Fidem Okulları, çalışanlara ait: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, T.C. kimlik no, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri, sürücü belgesi, tabiyet, e-posta adresi, iletişim adresi, cep/telefon no, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, askerlik durumu, hukuki işlem bilgisi, güvenlik kamerası kayıtları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, görüntü ve ses kaydı, fotoğraf, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocuk eğitim ve yaş bilgileri,  departmanı, çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri, referans, başvuru formu doldurulma bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, otomatik katılımlı BES, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, olay yönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri, araç bilgileri, imza verilerini; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, bina giriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat ve prosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adli makam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret ve avans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme, kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışan memnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim ve kariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.fidem.k12.tr adresinde bulunan Özel Fidem Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Özel Fidem Okulları’na ileterek yapabilir.

Erzincan İlkem Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Özel Fidem Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                     T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                             İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       Kabul Etmiyorum  

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                   T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                          İmza