Anaokulu

Home Anaokulu

Becerilerini Geliştirmelerini Sağlama

FİDEM’de Okul Öncesi Eğitim boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir program uygulanır. Okul çağı çocuklarının ihtiyaç duydukları zihinsel farkındalık ve algı, odaklanma, dikkat, hafıza gibi becerilerinin hangi seviyede olduğu ölçülerek gelişim programı kapsamında potansiyellerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

Özgürce Oynayabilmelerini Sağlama

Çocuklarımız için önemli olan gelişim süreçlerinde teorik bilgiden çok daha kavratıcı olan şarkıları, şiirleri, masalları, resimleri, şekilleri ve görsel malzemeleri sanatsal gelişim programıyla deneyimleyebilmeleridir. Bu deneyimler sayesinde el işi dersleri, müzik, resim, heykel, yabancı dil, hikayeler ve sahne sanatları ile tanışma imkanı yakalarlar.

Sosyal Hayata Uyum

Adaptasyon becerilerinin gelişimi programıyla ana okulumuzdaki okul öncesi eğitim sürecini, becerilerin geliştirildiği bir oyun süreci olarak ele alırız. Klasik eğitim sistemindeki sınıflar yerine tematik okul yaklaşımı ile çocuklarımıza İngilizce derslikleri, sanat atölyeleri, bilim atölyeleri ve tiyatro sahnelerinin yanı sıra kapalı/açık oyun bahçelerinde özgürce oynama imkanını sağlarız.

İletişim Becerilerini Artırma

Doğaçlama uygulamalarla birlikte saygı, sorumluluk ve hoşgörü gibi tutumların da geliştirildiği bireysel becerilerin gelişimi programında çocuklarımız keşfetme, araştırma, etkili iletişim kurabilme,  yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar.