Müzik

“Eskiden çocuğun müzik eğitimi doğumundan dokuz ay önce başlamalı diye düşünürdüm. Şimdi aynı düşüncede değilim. Çocuğun müzik eğitimi annenin doğumundan dokuz ay önce başlamalı”
Kodaly
(Ünlü Macar Müzik Eğitimcisi)

Eğitimle, insanın değişimi ve gelişimi hedeflenmiştir. Sağlıklı bir eğitim, kişiyi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Çocukların sağlam bir ruh ve kişilik eğitimi almalarında müzik eğitiminin önemi büyüktür. Çok etken bir eğitim aracı olan müzik, bir disiplin olarak, eğitim sistemimizde yer almaktadır.

Bireyler üzerinde sevgi, sorumluluk, yaratıcılık duygularının gelişmesini sağlayan müzik eğitiminin amacı, insana müziği sevdirmekten başka, müzik dinleme, yargılama becerileriyle birlikte insan beğeni düzeyini yükseltmektir. Ayrıca öz güveni ve erdemleri gelişmiş bireyler yetiştirmede müzik eğitiminin önemli bir yeri vardır.

HEDEFİMİZ
Öğrencilerimizin;

Müzik yollu iletişim sağlamalarını,
Yaşantılarında müziğe yer vererek, müziğin dinlendirici etkisinden yararlanabilmelerini,
Birlikte iş yapabilme alışkanlıklarını edinebilmelerini, sağlamaktır.
NOT:
Derslerimiz, öğrencilerimizin bulundukları yaş gurubunun özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Birinci ve ikinci sınıflarda kulaktan şarkı öğretimi ve müzikal – ritmik oyunlardan yararlanılarak ritm duygularını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Diğer sınıflarda nota ve enstrüman eğitimi verilir. Enstrüman eğitimi (keman, org, gitar, piyano, blok – flüt, bağlama ve mandolin) üçüncü sınıftan itibaren kulüp etkinlikleri içerisinde günün son ders saatinde haftada iki gün verilir.