Fen ve Teknoloji

Bilimsel gelişmelerin insan yaşamını nasıl değiştirdiğini görmekteyiz, yaşamaktayız. Bu değişimlere ayak uydurabilmek için her bireyin fen ve teknoloji okur – yazarı olması artık bir zorunluluktur.
Erken yaşlarda ve yaş gurubunun hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak yapılandırılmış fen ve teknoloji eğitim – öğretimi sayesinde, bilimsel gelişlimi algılayıp benimseyen ve gelişmelere katkıda bulunan bilinçli düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek bizler için ulusal bir görevdir. Bu bilinçle; yerinde eğitim, uygulamalı eğitim ve proje tabanlı eğitim tekniklerinden yararlanarak fen ve teknoloji dersini güncel, anlaşılır ve sevilir hale getirmeyi amaç edindik.
Öğrencilerimiz, teknolojinin üretim veya kullanım alanlarıyla ilgili bir mesleği seçse de, seçmese de fen ve teknolojileri okur – yazarı olmakla yaşamlarını kolaylaştıracaklar, iş hayatına atıldıklarında verimliliklerini artıracaklardır.
Öğretmen merkezli tek düze anlatım, not tutturma ve doğrulama gibi geleneksel öğretim uygulamaları, öğrencilerde fen ve teknoloji okur – yazarlığını geliştirmek için yeterli olmamaktadır. Eğitim – öğretim süreci öğrencilerin, öğrenmeye ve yapmaya yönelik öz güvenlerini ve motivasyonlarını artırıcı nitelikte olmalıdır.

HEDEFİMİZ
Öğrencilerimizin

Doğal dünyayı öğrenmeye ve anlamaya çalışan,
Fen ve teknolojinin doğasını anlayabilen,
Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırabilen,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duyan,
Öğrenmeyi öğrenmiş,
Bilgi elde etme ve problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilen,
Bilgiye ve anlamaya istek duyan,
Sorgulayan,
Çevre bilinci oluşturmuş, çağın insanı olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Bu hedeflere erişebilmek için öğrencilerimizin aşağıdaki etkinliklerde aktif görev almaları sağlanır.

İş takvimi düzenleme çalışmaları,
Proje çalışmaları,
Dış mekan etkinlikleri (geziler),
Bilgiye erişme etkinlikleri (bilişim teknolojisinden yararlanma),
Tasarım çalışmaları,
Drama etkinlikleri
Performans ödevleri,
Bilimsel gelişmelerle ilgili açık oturum ve panel düzenleme,
Bilim sergisi düzenleme,
Ölçme – değerlendirme sürecine katılma (öz değerlendirme ve akran değerlendirme).