Özel Fidem Okulları’nın amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21.yy’ın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi hedeflemektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön görmekteyiz.

“Eğitime konu olan her şeyde, uygunluk, denge, tamlık olması gerekir.”Bilinciyle; öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, duygusal ve ahlaki eğitimi bir bütün halinde ele alınır.

 

Fidem‘de hedefini bilmeyen öğrenci yoktur.
Hedefine ulaştıracak yollara ve yöntemlere odaklanmış öğrenciler vardır.

GELECEKTE BİZ VARIZ!