Eğlenceli Kelimeler ile İngilizce

 

Özel Fidem Okulları öğrencileri Snapwords and Fun Words isimli eTwinning Projesini başarılı bir şekilde bitiriyorlar. Proje, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmekte ve onlara İngilizce kelimeleri zevkli bir şekilde öğretmektedir.

ERZİNCAN – Merkez Bulunan Özel Fidem okulları 5A/B/C sınıflarından
projeye katılan öğrenciler,  Snapwords and Fun Words isimli eTwinning
Projesi’ni başarıyla yürütmekteler. 15 Nisan’da başlayan proje ‘Ortak Ürün’
ortaya koyma ve ‘Okul Sergileri’ ile Haziran ayında son bulacaktır. Projede
yurt içinden ve yurt dışından 20 okul yer almaktadır. Proje İngilizce kelime
öğreniminin önemini vurguluyor ve  kelime öğrenimini zevkli ve kalıcı hale
getirmeyi hedefliyor. Okuldaki belirli köşeler öğrencilerin her hafta
hazırladıkları panolar ile renkleniyor. Öğrenciler ünitelerde yer alan
kelimeleri resimli, renkli bir şekilde kağıt veya kartonlara çizerek diğer
öğrencilerin beğenisini topluyor. Bu projeyle öğrencilerin Yabancı Dil
öğrenimine olumlu yönde
tutum geliştirmeleri projenin bir diğer hedefi olarak yer alıyor. Öğrenciler
web 2.0 araçlarını kullanarak projede etkin rol alıyor. Böylece günümüz
teknolojisine bir adım da olsa yaklaşmış oluyorlar. Geçtiğimiz hafta 4. okul
panosunu hazırlayan öğrencilerden ve öğrenci velilerinden olumlu dönütler
alınıyor. 
Haber Kaynağı http://www.eba.gov.tr/haber/1560888644 adresinden ulaşabilirsiniz.