5. Sınıflar Kütüphane Gezimiz

 

DERS ADI : İngilizce  5ABC

KONU       : Kütüphane ve Okuma Kültürü ile ilgili farkındalık oluşturmak.
SÜRE        : 6*40

GEZİNİN AMACI :

 Hedef kitlede içinde bulunduğu olumsuz veya yetersiz koşullara bakılmaksızın, okumayı özendirici; bilimsel, eleştirel, düşünmeyi ve öz güveni destekleyici; öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi ve gelişmeyi güdeleyici olmak.

Okuma kültürünün önemini kavramak, öğrencileri okumaya özendirmek.

Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR:

  1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
  2. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
  3. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
  4. Okuduklarının konusunu belirler.
  5. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
  6. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

SÜREÇ: Gezi öncesi hazırlık sürecinde gezi öğrenciler tarafından planlanır, iş bölümü yapılır ve hazırlıklar tamamlanır. Erzincan il halk kütüphanesine gidilir. Kütüphanenin işleyişi hakkında genel bilgiler edinildikten sonra öğrenciler tarafından hazırlanan sorular görevlilere sorulur. Dersimizi yapılandıracağımız yere geçilir ve öğrencilerimiz tarafından okuma ve kütüphane hakkında planladıkları afiş, ayraç ve kitap çalışmaları hayal güçlerinden yardım alarak yapırlır. Daha sonra kitaplar ile ilgili scavenger hunt oyunu oynarlar. Yaptıkları bazı çalışmaları kütüphane ye hediye ederek dersimizi sonlandırırız.

Değerlendirme : Okula döndüğümüzde kütüphane de yaptığımız afiş çalışmaları sınıfımızdaki panolara asılır, yapılan ayraç çalışmaları diğer sınıflardaki arkadaşlarına hediye edilir.

Bir çocuk için kitap demek hayat demektir.

İngilizce Öğretmeni

Erdinç DOĞAN