3A-3B Doğal Afetler

DERS ADI:  Hayat Bilgisi.         

TEMA ADI: Dün- Bugün- Yarın.

KONU: Doğal Afetlere Hazırız.

SÜRE: 4 x 40

KAZANIMLAR:  Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.

SÜREÇ: Doğal afetler ile ilgili çeşitli görseler sınıfta paylaşıldı. Öğrencilerin yorumları dinlendi. Resimler ve isimleri ile ilgili eşleştirme oyunu oynandı. Oyundan yola çıkarak yapacağımız geziye dikkat çekildi. Her öğrenci kendi tehlike panosunu oluşturdu. Bu panolarda doğal afetler ve onlara karşı alınabilecek önlemler, acil telefonlar yer aldı.  İtfaiye Müdürlüğüne gidildi. Yetkili kişilere hazırladığımız sorular soruldu ve ders sunumu yapıldı. İtfaiye aracına binildi. Yangın esnasında yapılması gerekenler konuşuldu. Yangın hortumunu tutarak, küçük itfaiyecilerimizi harekete geçirdik.  Çeşitli fotoğraflar çekildik. Okulumuza geri döndük. Tehlike panolarımızı ve hazırladığımız maketleri okul panosunda sergiledik…

ÖĞRETMENLER: Seda Mermerkaya ve Osman Özelgül.