Sosyal Kulüpler

resim
RESİM KULÜBÜ
Etkinliklerimizle, resme meraklı öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak renklerin gizemli dünyasında yolculuk yapmalarını sağlamak, iç dünyalarında var olan duygu ve düşüncelerini resim yoluyla açığa çıkarmak hedeflenir.
bilim
BİLİM KULÜBÜ
Bilim ve Teknoloji ile yakından ilgilenen öğrencilerin bu ilgilerini desteklemek ve kendilerinin de küçük bir mucit olabileceğini göstermek amacıyla yapılandırılan kulübümüzde, öğrenciler yaptıkları işten zevk almakta ve gurupla birlikte çalışma ve hareket etme becerileri kazanmaktadırlar.
satranc
SATRANÇ KULÜBÜ
Zihinsel bir spor olan satranç kulübünde öğrencilerin analitik düşünme yetenekleri gelişmekte, bir probleme değişik açılardan bakabilmeyi öğrenmekte, kaybetmenin kazanmak kadar doğal bir süreç olduğunu hissetmekte ve kendisi ile barışık bireyler olarak gelişmektedirler.
tiyatro
spor
SPOR KULÜBÜ
Öğrencilerimizin ritim duygusu geliştirilerek, vücudun sağlıklı kullanılması, spor yapmanın öneminin kavratılması, gelişim döneminde ihtiyaç duyulan bedensel hareket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, grupla birlikte hareket etme, sorumluluk alma ve öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak bu kulübümüzün temel anlayışıdır.
muzik
MÜZİK KULÜBÜ
Müziğe ilgili öğrencilerimizin, bu alandaki ilgilerini desteklemek, bir müzik adamı olmasalar bile bir müzik aleti çalabilecek, kendi duygusal ve sosyal gelişimlerini pozitif anlamda etkileyecek bireyler olmasını sağlamak amacıyla yapılandırılan müzik kulübümüzde bağlam, gitar, flüt, mandolin, piyano, ve keman dersleri verilmektedir.
halkoyunlari
HALKOYUNLARI KULÜBÜ
Geleneksel kültürümüzün vazgeçilmezlerinden olan halkoyunları çalışmaları, bu kulübümüzde yapılmakta ve öğrencilerimiz müzik eşliğinde ritmik bir biçimde hareket etmeyi, yani bedenlerini kontrol etmeyi öğrenmekte ve öz disiplin geliştirmektedirler.