Neden Özel Fidem Okulları?

Neden Özel Fidem Okullarını Seçmeliyim?

 

1. Okullarımız, çağın gerektirdiği üst düzey teknoloji donanımlı fiziki mekânlara sahiptir.

2. Okul kampüsünün depreme en üst düzeyde dayanıklıdır.

3. Okulumuzun sınıf mevcutları düşüktür.

4. Okulumuzda huzurlu ders çalışma ortamı sağlamak için üst düzey gayret gösteririz.

5. Okulumuzun kurucularının eğitimci, akademisyen bir kişiliğe sahip olması.

6. Okulumuzda öğrenciye özgü öğrenim modeli (öğrenme stili uygulaması) uygulamasının bulunması.

7. Aile odaklı, çocuk merkezli eğitim anlayışı olan okul olması,

8. Öğrencilerle bire bir ilgi ve danışman öğretmen uygulaması,

9. Deneyimli, alanında uzman öğretmen ve yönetim kadrosu,

10. Okulumuzun, yenilikçi öğretim ve yönetim vizyonu olması,

11. Uluslar arası yabancı dil sınavlarına hazırlaması (ESOL sınavları),

12. Uluslar arası bilgisayar kullanım (ECDL) sertifika programı uygulaması,

13. Kaliteli ve sürekli SBS ve ÖSS hazırlık süreci ve başarılı sonuçları,

14. Kültürel düzeyi yüksek veli profili,

15. Ailelere karşı sorumluluk ve duyarlılık,

16. Okulların yıllara göre planlanmış somut hedefleri olması,

17. Sosyal etkinliklerin derslerle paralelliği, (Eğitim ve öğretime yönelik geziler, kulüpler)

18. Laboratuar ortamında ders yapılması,

19. Sınıf seviyelerine göre Kitap Okuma programları,

20. ‘‘Değerler Eğitimi’ çalışmalarının yapılması,

21. Öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin sağlıklı olması,

22. Kendi bünyesinde ‘Ölçme Değerlendirme Birimi’ nin olması,

23. Hizmet içi (öğrenci-öğretmen-veli) eğitim çalışmalarının yapılması,

24. Özel seviye grupları: Bireysel farklılığı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların olması,

25. Etkin okul Rehberlik hizmetleri,

26. Daha fazla kontrol ve güven,

27. Daha fazla eğitim saati,

28. Bölge merkezinde olması, ulaşım kolaylığı,

29. Uygun Ücret politikası,