Eğitim Öğretim

Atatürk ilkelerine bağlı, global Dünya’da etkin yer alabilecek perspektifte, yaratıcı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Özel Fidem Koleji’ nin amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21.yy’ın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi hedeflemektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön görmekteyiz.

Bu süreçte;
• Anlatım ve iletişim yeterliliği,
• İlişki ve işbirliği yeterliliği,
• Öğrenme ve araştırma yeterliliği,
• Sağlıklı yaşama yeterliliği,
• Üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Özel Fidem Koleji, bilgi çağında eğitim alanında değişimci ve yenilikçi olmak için ön sıralarda yerini almayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere;
• Eğitim programını yaşamın kendisi olarak görmek,
• Programlarını araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uygulama yöntemleri ile yürütmek,
• Bireyin sevgi, iç görü, kişisel değerler gibi özelliklerini daha iyi, açık biçimde paylaşmasını öngörmek,
• Küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendirmek,
• Üstün donanımlı temsil kabiliyetine sahip lider insanlar yetiştirmek,
• Öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmeye karşı merak uyandırmak,
• Türkçe ve İngilizce dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini açıkça ifade etmek ve üst düzeyde beceri kavramlarını sağlamak,
• Spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmak, sanat ve spor bilinci oluşturmak,
• Yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmek,
• Üst eğitim kurumlarına hazırlamak ve rehberlik etmek,
• Öğrencilerin, sosyal kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamak.